Przeżyłem sowieckie łagry. Wspomnienia. Chiny – Sybir – Moskwa

    „ Przeżyłem  sowieckie  łagry .Wspomnienia ” Józefa  Hermanowicza , to  książka  szczególna, jest bowiem  jedną  z  pierwszych  publikacji ,dotyczącej  tematyki  łagrów napisanej  przez  białoruskiego  katolickiego  księdza.                                                                                                                                                                                       Prezentowane  wydanie  jest wznowieniem  „ Wspomnień ” z 1966 roku,  którego  edycja  polska  została  przygotowana  w  Londynie.                                                                                                                                                    To  co  wyróżnia  , te  wspomnienia  to  bez  wątpienia  szczególne  podejście  do  tematyki  łagrów  i  prześladowań.   Podejście  kapłana,  który  o  bezprawiu, poniżeniu czy deptaniu  ludzkiej  godności potrafi  pisać bez  nienawiści , a  nawet z  dozą  ironii i  humoru.  Tłumacząc  ludzi , podkreśla,  że  nie  mieli  oni szansy  poznania  Boga , dobra  czy przyjaźni.  Winą  za  całe  zło obarcza  system  bolszewicki  ,  który  doprowadził  do  degradacji   czyniąc  z  nich złoczyńców  i  zbrodniarzy.
    Józef  Hermanowicz [ 1890 – 1978 ] , był  z  pochodzenia  Białorusinem , księdzem  katolickim ,  który  początkowo  drukował  pod  pseudonimem  Winczuk  Odważny,  a  jego  teksty  cieszyły  się powszechną  sympatią  zarówno  czytelników  jak  i  krytyki.W  1948 znalazł  się  w  rękach  NKWD został   skazany  na  25  lat  lagrów. Zwolniony  w  1954  roku.  W 1955 przyjechał  do  Polski. Po  kilku  latach  wyjechał  na  Zachód . Zmarł  w  Londynie .
    Przekład: Jan Józefowicz
    Wydawnictwo  Księży Marianów  MIC Warszawa 1990, Wydanie II warszawa 2012.  Str.  378                                      AG.