” Zostanie po mnie”

„ZOSTANIE PO MNIE …”  czyli   „ Wspomnienia  z  „  nieludzkich    czasów ”,  to  jak  podkreśla  sama  autorka  ,  pragnienie  przekazania  własnych  przeżyć  oraz  doznań  swojej  rodziny  i  wielu  Polaków ,  którzy  wraz  z  nią  doświadczyli    niewyobrażalnych  cierpień  na nieludzkiej  ziemi.
     Jest  to  historia  ludzi wywiezionych  do  obozu – łagru  sowieckiego  pod  Koło  Podbiegunowe ,  ich  życie,  codzienne  zmagania    w  tamtych  ekstremalnie  trudnych  warunkach  surowej  natury  i powrót  , do  kraju,   choć  nie  na  ojcowiznę  ,  by  rozpocząć  kolejny  etap  swojego  życia .  Jakże  różny  od  tego  ,  który  był  ich  udziałem  przez  ostanie  lata  na  zesłaniu.
     Ta  opowieść  ,  nie  jest  , jak  zapewnia   sama   autorka , a  lektura  jej  kart to  potwierdza,  historią  do  poduszki,   ale   opisem  autentycznych  przeżyć  związanych  z  historią  przetrwania  na  nieludzkiej  ziemi , kiedy  to  budząc  się o  brzasku  ze  snu ,  prosiło  się  Boga  by  pomógł przeżyć  dzień , a zasypiając  dziękowało  się  ,  że  to  się  udało.  I  tak  od  świtu  do  świtu,  przez  ponad   dwa  tysiące  dni  i  nocy… . 
     Halina  Lampert  z  domu  Dołbniak  jest także , autorką   wielu  wspomnień ,  nie  tylko  z  życia na  zesłaniu . Kresowianka , urodzona  w 1929  roku , zesłana  do łagru „ Dwingułag ” .  Za  swoją  wieloletnią  działalność,     odznaczona  Krzyżem  Kawalerskim Orderu  Odrodzenia  Polski,  oraz  licznymi medalami  państwowymi  i  resortowymi. Honorowy obywatel  miasta  Drawska Pomorskiego.
     Historię  swojego  życia, mogę  podsumować   tymi  słowami , napisała,  na  zakończenie  tej opowieści:
„ … A  więc już  teraz  koniec  się  zbliża
Po  tak  okrutnej  przebytej  męce
Pozwól mi  Chryste  przyjść  do Twego  krzyża 
By  ucałować  Twe  nogi  i  ręce  ”.

Drawsko  Pomorskie , Rok 2006 str 95
AG.