Święto Niepodległości

Dnia 11 listopada przy pięknej słonecznej pogodzie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się manifestacja patriotyczna z okazji 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Udział w niej wzięli żołnierze, policjanci, politycy, poczty sztandarowe kombatantów, poczty z koszalińskich szkół oraz licznie mieszkańcy naszego miasta. Godnym podkreślenia jest fakt udziału w manifestacji ludzi młodych, którzy całymi rodzinami uczestniczyli w obchodach.