Walne zebranie miejskiego koła

Przed manifestacją przy pomniku, w sali nr 300 Urzędu Miejskiego w Koszalinie odbyło się coroczne walne zebranie członków Miejskiego Koła Związku Sybiraków w Koszalinie. Omówiono na nim problemy nurtujące nasze środowisko. W trakcie spotkania przewodnicząca komisji rewizyjnej Waleria Krochmal odczytała sprawozdanie finansowe za rok 2011, które zostało przyjęte przez obecnych na zebraniu członków koła. Ważnym punktem zebrania było przyjęcie w poczet honorowych członków Związku Sybiraków: Sabiny Krupińskiej – pracującej przy aktualizacji strony internetowej, Bogusława Wolfa – współredaktora naszych sybirackich wydawnictw oraz Alfonsa Tomczaka . Pozostałe zdjęcia w galerii.