Manifestacja przy Pomniku Ofiar Bolszewizmu

Dnia 10 lutego 2012 r. o godz. 17.30 przed pomnikiem Ofiar Bolszewizmu w Koszalinie, przy licznym udziale Sybiraków, odbyła się coroczna manifestacja patriotyczna dla upamiętnienia 72 rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków w głąb ZSRR . W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i powiatu, parlamentarzyści, kombatanci innych związków oraz mieszkańcy Koszalina. Obchody zostały uświetnione udziałem kompanii honorowej Wojska Polskiego. Była też salwa honorowa i apel poległych. Po oficjalnych ceremoniach pod pomnikiem złożono kwiaty i zapalono znicze. Na zakończenie uroczystości chętni mogli uczestniczyć we mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny w koszalińskiej katedrze. Pozostałe zdjęcia w galerii.