Zapraszamy na manifestację !

Poległym, pomordowanym na Wschodzie
Marian Jonkajtis

Przechodniu, przerwij marsz swój i zdejm nakrycie głowy
Przed Pomnikiem-Symbolem Ofiar Anonimowych…
Tych – Co za Polskę, wiarę i za honor Narodu
Oddali swoje życie w czerwonych kaźniach wschodu…
Bo dziś z „Ziemi Nieludzkiej”, gdzie spoczywają w Bogu,
Tylko w naszych modlitwach do Kraju wrócić mogą…