Spotkanie z młodzieżą

Dnia 2 lutego br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Koszalinie, na zaproszenie uczniów klasy II hotelarskiej – wychowawczyni dr Alina Kruk, odbyło się spotkanie z Sybirakiem. Emerytowany nauczyciel historii tej szkoły mgr Kazimierz Krupiński podzielił się z młodzieżą swoimi przeżyciami na zesłaniu w latach 1940-1946. Na wstępie młodzież wysłuchała hymnu Sybiraków. Następnie odczytany został wiersz Mariana Jonkajtisa –,, Poległym, pomordowanym na Wschodzie”.
Młodzież wykazała zainteresowanie tą problematyką zadając prowadzącemu pytania.
Foto: mgr Jan Łukszan; nauczyciel tej szkoły.